Tand Oost verwijst door naar de volgende specialisten

Pieter van de Elsas, Qyom Tandartsengroep – implantologie

Reinder Oudega, Zeeburg Orthodontie – orthodontie

Feiz Baranzandeh, Westerpark Tandartsenkliniek – endodontologie

OLVG Ziekenhuis kaakchirurgie – verwijsrelatie voor mond- en kaakchirurgie