tarieven tandheelkunde

Sinds 1 januari 2013 gelden de standaard tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Tandartstarieven per 1 januari 2018 (NZa)

tarieven bij eerste bezoek

C11 – Periodieke controle – € 21,00

C13 – Probleem gericht consult – € 21,00

X10 – Kleine Röntgenfoto – € 15,47

M01 – Preventieve voorlichting en of instructie, per 5 minuten – € 12,39

M03 – Gebitsreiniging, per 5 minuten – € 12,39