extra maatregelen

Tand Oost is weer open voor reguliere tandheelkunde.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Bovendien nemen we aanvullende maatregelen op het gebied van hygiëne. Hiernaast staat een overzicht van deze maatregelen, met een korte toelichting. Uw medewerking is hierbij essentieel.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting is, zullen wij u vragen om bij binnenkomst en vertrek uw handen te desinfecteren met alcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

Er zal de komende tijd veel in de planning moeten worden aangepast en wij vragen daarbij uw medewerking en flexibiliteit.

Kom niet naar de praktijk indien

Indien u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt.

  • Heeft u op dit moment corona?
  • Heeft u op dit moment huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u korter dan 2 weken geleden genezen van corona?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?

Neem dan eerst contact op met uw huisarts of met de praktijk. 020 737 1622

Kom alléén naar de praktijk!

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen mogen er maximaal twee personen in de wachtkamer zijn. Eén ouder met maximaal één kind geldt als één persoon.

Kom precies op tijd!

Er wordt voldoende tijd tussen de afspraken gepland zodat er maximaal twee personen in de wachtkamer zijn.

Was voorafgaand aan uw bezoek van Tand Oost thuis uw handen!

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vragen wij u om van tevoren uw handen al thuis te wassen.

Maak thuis gebruik van de WC!

De WC in de wachtkamer is bij Tand Oost afgesloten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Ontsmet bij binnenkomst uw handen met alcohol!

In de wachtkamer hangt links van de ingang een alcoholdispenser. Hiermee kunt u uw handen ontsmetten.

Voor de behandeling spoelen met speciale mondspoeling!

Voorafgaande aan de behandeling vragen wij u om te spoelen met een chloorhexidine mondspoeling. Dit is effectief ter vermindering van de bacteriële vervuiling van de omgevingslucht.

Ontsmet uw handen met alcohol bij vertrek.

Bij de uitgang kunt u weer gebruik maken van de aanwezige alcoholdispenser.

Wij kunnen zonodig uw temperatuur meten.

Bij vermoeden van koorts of verhoging kunnen wij uw temperatuur meten met behulp van een voorhoofdsthermometer.

De deurkrukken van Tand Oost worden na ieder bezoek ontsmet.

De deurkrukken van Tand Oost worden na ieder bezoek gereinigd met alcohol.

Dank voor jullie medewerking!

Wij beseffen heel goed dat deze maatregelen het een en ander van uw vergen. Dank hiervoor!