betalingen via Fa-med

Facturering
Fa-med is een factureringsbureau dat onze facturering verzorgt.
Vanaf 1 januari 2009 innen zij het door uw verzekering te vergoeden bedrag rechtsreeks bij uw verzekering. Voor bedragen die niet door uw verzekering worden vergoed krijgt u van Fa-med een aparte rekening met acceptgiro. Deze dient u zelf aan Fa-med te betalen.

Verzekerings gegevens:
Voor directe vergoeding door uw ziektekostenverzerzekeraar aan Fa-med hebben wij uw actuele verzekeringsgegevens nodig. Geef ons daarom direct uw wijzigingen door, zodat wij deze in ons systeem kunnen doorvoeren. Zo voorkomt u dat u alsnog een rekening van Fa-med thuis krijgt. Wijzigingen ontvangen wij het liefst schrifteljk of per e-mail op info@tandoost.nl.

Betaling van uw nota:
Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de notadatum op de rekening van Factotaal te zijn overgemaakt. Het is belangrijk dat u zich aan de betalingstermijn van 30 dagen houdt, omdat Factotaal wettelijk gerechtigd is bij de overschrijding van de betalingstermijn aan te manen en rente- en incassokosten in rekening te brengen. Mocht u om wat voor een reden dan ook niet in staat zijn uw nota binnen 30 dagen te betalen, neemt u dan altijd even contact op met Factotaal. Nadat uw nota is voldaan, kunt u uw rekeningen zelf declareren bij uw verzekering. Dit doet u door middel van een declaratieformulier van uw verzekering.

direct contact met Fa-med

Voor eventuele betalingsregelingen kunt u ook contact met Fa-med opnemen.

0900 – 0885 algemeen (euro 0,18 p.m.)
0900 – 0882 aanvraag duplicaatnota (euro 1,00 p.m.)